aplikacja Matura google play app store

Matura - terminy

20-21 sierpnia 2024
1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).
Egzaminy trwają od 2 do 4 godzin w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa język polski na poziomie podstawowym, bo aż 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym trwają 3,5 godziny czyli niewiele krócej. Przedmioty dodatkowe poza informatyką trwają 3 godziny. Najmniej czasu mamy na język obcy podstawowy, bo tylko 2 godziny. A na język rozszerzony pół godziny dłużej.
2024-09-10
Termin ogłaszania wyników z poprawkowej matury - 10 września 2024.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - do 10 września.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - 10 września.
Archiwum
2024-07-09
Termin ogłaszania wyników z matury - 9 lipca 2024.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 9 lipca 2024.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 9 lipca 2024.
3-17 czerwca 2024
Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 3-17 czerwca. Natomiast ustna 10-12 czerwca.
7-25 maja 2024
Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustna od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
21-22 sierpnia 2023
1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).
1-19 czerwca 2023
Część pisemna egzaminu maturalnego 2023 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 1-19 czerwca. Natomiast ustna 5-7 czerwca.
23 sierpnia 2022
1. Część pisemna: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
1-15 czerwca 2022
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 1-15 czerwca.
4-23 maja 2022
Na maturze w roku 2022 część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 23 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Odbędzie się ona między 18 a 20 maja.
23-24 sierpnia 2021
1. Część pisemna: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 23–24 sierpnia 2021 r. (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
1-16 czerwca 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca. Część ustna w okresie 7–12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
4-20 maja 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 20 maja. Natomiast matura ustna od 7 do 20 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
3-16 marca 2021
CKE udostępni od 3 do 16 marca materiały do przeprowadzenia próbnej matury, tzw. testu diagnostycznego. Zainteresowane szkoły będą mogły wziąć udział.
8 września
Poprawka odbędzie się 8 września 2020. Jest ona dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.
do 11 sierpnia 2020
Do 11 sierpnia 2020 (wtorek) będzie:
• Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
• Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
• Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8-17 lipca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 8 do 17 lipca. Część ustna nie będzie przeprowadzona.
8-29 czerwca 2020
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności