dlamaturzysty.info

Matura - terminy

rok matury
23 sierpnia 2022
1. Część pisemna: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
Archiwum
1-15 czerwca 2022
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 1-15 czerwca.
Egzaminy trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa informatyka (część I - godzina, część II - 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny).
4-23 maja 2022
Na maturze w roku 2022 część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 23 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Odbędzie się ona między 18 a 20 maja.
23-24 sierpnia 2021
1. Część pisemna: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 23–24 sierpnia 2021 r. (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
1-16 czerwca 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca. Część ustna w okresie 7–12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).
4-20 maja 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 20 maja. Natomiast matura ustna od 7 do 20 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
3-16 marca 2021
CKE udostępni od 3 do 16 marca materiały do przeprowadzenia próbnej matury, tzw. testu diagnostycznego. Zainteresowane szkoły będą mogły wziąć udział.
8 września
Poprawka odbędzie się 8 września 2020. Jest ona dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.
do 11 sierpnia 2020
Do 11 sierpnia 2020 (wtorek) będzie:
• Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
• Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
• Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8-17 lipca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 8 do 17 lipca. Część ustna nie będzie przeprowadzona.
8-29 czerwca 2020
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
8-29 czerwca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 8 a 29 czerwca. Matury ustnej nie będzie.
2-8 kwietnia 2020
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 od 2 do 8 kwietnia 2020r.
3-19 czerwca 2019
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 3 do 19 czerwca. Część ustna od 3 do 8 czerwca.
6-25 maja 2019
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
6-25 maja 2019
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 6 a 23 maja. Natomiast część ustna egzaminu maturalnego w terminie od 6 do 25 maja.
od 21 do 22 sierpnia 2018
Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
od 4 do 20 czerwca 2018
Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie
Następne

źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności