Matura - terminy

rok matury
4-20 maja 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 20 maja. Natomiast matura ustna od 7 do 20 maja.
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
1-16 czerwca 2021
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca. Część ustna w okresie 7–12 czerwca.
23-24 sierpnia 2021
1. Część pisemna: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 23–24 sierpnia 2021 r.
Archiwum
8 września
Poprawka odbędzie się 8 września 2020. Jest ona dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.
do 11 sierpnia 2020
Do 11 sierpnia 2020 (wtorek) będzie:
• Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
• Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
• Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8-17 lipca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 8 do 17 lipca. Część ustna nie będzie przeprowadzona.
8-29 czerwca 2020
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
8-29 czerwca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 8 a 29 czerwca. Matury ustnej nie będzie.
2-8 kwietnia 2020
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 od 2 do 8 kwietnia 2020r.
3-19 czerwca 2019
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 3 do 19 czerwca. Część ustna od 3 do 8 czerwca.
6-25 maja 2019
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
6-25 maja 2019
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 6 a 23 maja. Natomiast część ustna egzaminu maturalnego w terminie od 6 do 25 maja.
od 21 do 22 sierpnia 2018
Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
od 4 do 20 czerwca 2018
Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie
od 4 do 25 maja 2018
Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 9 do 25 maja, natomiast część pisemna w terminie od 4 do 23 maja 2018.
od 4 do 25 maja 2018
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 – 2018 oraz absolwentów techników z lat 2016–2018.
od 22 do 25 sierpnia 2017
Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
od 1 do 20 czerwca 2017
Termin dodatkow ydla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.
Następne

źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności