aplikacja Matura google play app store
1-16 czerwca 2021

Matura 2021 - termin dodatkowy

1-czerwca
rok matury: matura 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca. Część ustna w okresie 7–12 czerwca (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

wtorek

język polski - pp

język polski - pr

2

środa

matematyka - pp

matematyka - pr

3

czwartek

Boże Ciało

4

piątek

Dzień bez egzaminów.

5, 6 - sobota, niedziela

7

pon.

język angielski - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

filozofia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pr
historia sztuki - pr

8

wtorek

WOS - pr

język angielski - pr
język angielski - dj

9

środa

biologia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

10

czwartek

geografia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

11

piątek

chemia - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

12, 13 - sobota, niedziela

14

pon.

informatyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

15

wtorek

fizyka - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

16

środa

języki mniejszości narodowych - pp
historia - pr
historia muzyki - pr

języki mniejszości narodowych - pr
język kaszubski - pr
język łemkowski - pr zadania w języku obcym *


Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2021 r.

pp - poziom podstawowy;
pr - poziom rozszerzony;
dj - poziom dwujęzyczny

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.Część ustna egzaminu maturalnego

7-12 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności