aplikacja Matura google play app store
23 sierpnia 2022

Matura 2022 - termin poprawkowy

23-sierpien
rok matury: matura 2022

1. Część pisemna: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 września 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 września 2022 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności