aplikacja Matura google play app store
7-25 maja 2024

Matura 2024 - harmonogram w terminie głównym (maj)

7 maja
rok matury: matura 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustna od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

7

wtorek

język polski – pp


8

środa

matematyka – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr

język łaciński i k. ant. – pr

9

czwartek

język angielski – pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

10

piątek

WOS – pr

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

11, 12 – sobota, niedziela

13

poniedziałek

język angielski – pr
język angielski – dj

filozofia – pr

14

wtorek

biologia – pr

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

15

środa

matematyka – pr

język francuski – pr
język francuski – dj

16

czwartek

chemia – pr

historia muzyki – pr

17

piątek

geografia – pr

języki mn. nar. – pp

18, 19 – sobota, niedziela

20

poniedziałek

język polski – pr

języki mn. nar. – pr

21

wtorek

historia – pr

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

22

środa

informatyka – pr

historia sztuki – pr

23

czwartek

fizyka – pr

język włoski – pr
język włoski – dj

24

piątek

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*


* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz

od 20 do 25 maja

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 9 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 lipca 2024 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności