aplikacja Matura google play app store
21-22 sierpnia 2023

Matura 2023 - termin poprawkowy

21-sierpnia
rok matury: matura 2023

1. Część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

8 września 2023 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

8 września 2023 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

8 września 2023 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności