aplikacja Matura google play app store
2024-07-09

Ogłoszenie wyników z matury

9 lipca
rok matury: matura 2024

Termin ogłaszania wyników z matury - 9 lipca 2024.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 9 lipca 2024.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 9 lipca 2024.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności