aplikacja Matura google play app store
3-17 czerwca 2024

Matura 2024 - termin dodatkowy

3 czerwca
rok matury: matura 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 3-17 czerwca. Natomiast ustna 10-12 czerwca.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

pon.

język polski – pp


4

wtorek

matematyka – pp

język niemiecki – pr
język niemiecki – dj

5

środa

język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

filozofia – pr

język łaciński i k. ant. – pr
historia muzyki – pr

6

czwartek

biologia – pr

język angielski – pr
język angielski – dj

7

piątek

WOS – pr

język francuski – pr
język francuski – dj

8, 9 – sobota, niedziela

10

pon.

chemia – pr

historia sztuki – pr

11

wtorek

matematyka – pr

historia – pr

12

środa

geografia – pr

język rosyjski – pr
język rosyjski – dj

13

czwartek

fizyka – pr

język hiszpański – pr
język hiszpański – dj

14

piątek

informatyka – pr

język polski – pr

język kaszubski – pr

język łemkowski – pr zadania w j. obcym*

15, 16 – sobota, niedziela

17

pon.

języki mn. nar. – pp

języki mn. nar. – pr
język włoski – pr

język włoski – dj


* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Część ustna egzaminu maturalnego

10–12 czerwca

język polski

języki mn. nar.

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

9 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 9 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

9 lipca 2024 r.
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności