aplikacja Matura google play app store
1-15 czerwca 2022

Matura 2022 - termin dodatkowy

1-czerwca
rok matury: matura 2022

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 1-15 czerwca.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

środa

język polski - pp

język polski - pr

2

czwartek

matematyka - pp

matematyka - pr

3

piątek

język angielski - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

filozofia - pr

język łaciński i kultura antyczna - pr
historia muzyki - pr

4, 5 - sobota, niedziela

6

poniedziałek

biologia - pr

język angielski - pr
język angielski - dj

7

wtorek

WOS - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

8

środa

chemia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

9

czwartek

historia - pr

historia sztuki - pr

10

piątek

geografia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

11, 12 - sobota, niedziela

13

poniedziałek

fizyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

14

wtorek

informatyka - pr

język kaszubski - pr
język łemkowski - pr
zadania w języku obcym

15

środa

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr
język włoski - pr
język włoski - dj


• pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
• Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r. 
• Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
• W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 5 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2022 r.


Matura - czas trwania egzaminów pisemnych »


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności