aplikacja Matura google play app store
20-21 sierpnia 2024

Matura 2024 - termin poprawkowy

20 sierpnia
rok matury: matura 2024

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

10 września 2024 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 10 września 2024 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

10 września 2024 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności