aplikacja Matura google play app store
3-16 marca 2021

Matura próbna 2021 - harmonogram dla przedmiotów

CKE udostępni od 3 do 16 marca materiały do przeprowadzenia próbnej matury, tzw. testu diagnostycznego. Zainteresowane szkoły będą mogły wziąć udział.

Marzec 2021 r.

Data

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

środa

język polski – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

języki mniejszości narodowych – pp

4

czwartek

matematyka – pp

historia muzyki – pr

filozofia – pr

5

piątek

język angielski – pp

historia sztuki – pr

język kaszubski – pr

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski – pr

język angielski – dj

język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

9

wtorek

język polski – pr

język francuski – pr

język francuski – dj

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

język włoski – pr

język włoski – dj

10

środa

matematyka – pr

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

11

czwartek

biologia – pr

informatyka – pr

12

piątek

chemia – pr

wiedza o społeczeństwie – pr

13, 14 – sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia – pr

fizyka – pr

16

wtorek

geografia – pr

języki mniejszości narodowych – prMateriały do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół.

Materiały zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane w następnym dniu o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.

Udział w próbnej maturze jest dobrowolny.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności