aplikacja Matura google play app store
4-23 maja 2022

Matura 2022 - harmonogram w terminie głównym (maj)

4-maja
rok matury: matura 2022

Na maturze w roku 2022 część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 23 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Odbędzie się ona między 18 a 20 maja.

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

środa

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

5

czwartek

matematyka - pp

historia muzyki - pr

6

piątek

język angielski - pp

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

7, 8 - sobota, niedziela

9

poniedziałek

język angielski - pr
język angielski - dj

filozofia - pr

10

wtorek

język polski - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

11

środa

matematyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

12

czwartek

biologia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

13

piątek

WOS - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

14, 15 - sobota, niedziela

16

poniedziałek

chemia - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

17

wtorek

historia - pr

języki mniejszości narodowych - pp

18

środa

geografia - pr

języki mniejszości narodowych - pr

19

czwartek

fizyka - pr

historia sztuki - pr

20

piątek

informatyka - pr

język kaszubski - pr
język łemkowski - pr

21,22 - sobota, niedziela

23

poniedziałek

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)pp - poziom podstawowy; 
pr - poziom rozszerzony; 
dj - poziom dwujęzyczny 

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 5 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2022 r.


W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 18 do 20 maja

język polski

języki mniejszości narodowych języki obce nowożytne język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności