aplikacja Matura google play app store

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

zegar
rok matury: matura 2024

Egzaminy trwają od 2 do 4 godzin w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa język polski na poziomie podstawowym, bo aż 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym trwają 3,5 godziny czyli niewiele krócej. Przedmioty dodatkowe poza informatyką trwają 3 godziny. Najmniej czasu mamy na język obcy podstawowy, bo tylko 2 godziny. A na język rozszerzony pół godziny dłużej.

Egzamin maturalny w Formule 2023

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania
(minuty)
*

język polski

poziom podstawowy

Język polski w użyciu
Test historycznoliteracki
Wypracowanie

240

język polski

poziom rozszerzony

210

jęz. mniejszości nar.

poziom podstawowy

210

jęz. mniejszości nar.

poziom rozszerzony

210

matematyka

poziom podstawowy

180

matematyka

poziom rozszerzony

180

jęz. obce nowożytne

poziom podstawowy

120

jęz. obce nowożytne

poziom rozszerzony

150

jęz. obce nowożytne

poziom dwujęzyczny

180

biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
jęz. łaciński i kultura
antyczna
WOS

poziom rozszerzony

180

język kaszubski
język łemkowski
informatyka

poziom rozszerzony

210

dodatkowe zadania egzaminacyjne zdawane w języku obcym** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Egzamin maturalny w Formule 2015

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

pp

Test

170

Wyprac.

pr

180

matematyka

języki mniejszości narodowych

pp

170

pr

180

języki obce nowożytne

pp

120

pr

150

pd

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

WOS

pr

180

informatyka

pr*

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

* Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

pp - poziom podstawowy;
pr - poziom rozszerzony;
pd - poziom dwujęzyczny
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności