dlamaturzysty.info

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

zegar
rok matury: matura 2022

Egzaminy trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa informatyka (część I - godzina, część II - 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny).

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

pp

Test

170

Wyprac.

pr

180

matematyka

języki mniejszości narodowych

pp

170

pr

180

języki obce nowożytne

pp

120

pr

150

pd

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

WOS

pr

180

informatyka

pr*

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

* Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

pp - poziom podstawowy;
pr - poziom rozszerzony;
pd - poziom dwujęzyczny
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności