aplikacja Matura google play app store
4-20 maja 2021

Matura 2021 - harmonogram w terminie głównym (maj)

4-maja
rok matury: matura 2021

Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 20 maja. Natomiast matura ustna od 7 do 20 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Część pisemna egzaminu maturalnego 2021


Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

wtorek

język polski - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

5

środa

matematyka - pp

historia muzyki - pr

6

czwartek

język angielski - pp

historia sztuki - pr

7

piątek

język angielski - pr
język angielski - dj

filozofia - pr

8, 9 - sobota, niedziela

10

pon.

język polski - pr

język łemkowski - pr
język kaszubski - pr

11

wtorek

matematyka - pr

WOS - pr

12

środa

biologia - pr

język francuski - pr
język francuski - dj

13

czwartek

geografia - pr

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

14

piątek

chemia - pr

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

15, 16 - sobota, niedziela

17

pon.

historia - pr

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

18

wtorek

fizyka - pr

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

19

środa

informatyka - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

20

czwartek

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 - fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**


pp – poziom podstawowy; 
pr – poziom rozszerzony; 
dj – poziom dwujęzyczny

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

czas trwania egzaminów pisemnych

Część ustna egzaminu maturalnego 2021

Uwaga: nie ma obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.

19-21 maja

język polski

języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

5 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

5 lipca 2021 r.
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności