aplikacja Matura google play app store
23-24 sierpnia 2021

Matura 2021 - termin poprawkowy

23-sierpien
rok matury: matura 2021

1. Część pisemna: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne): 23–24 sierpnia 2021 r. (uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego).

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

10 września 2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

10 września 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

10 września 2021 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności