aplikacja Matura google play app store

Matura - terminy

Archiwum
8 września
Poprawka odbędzie się 8 września 2020. Jest ona dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.
do 11 sierpnia 2020
Do 11 sierpnia 2020 (wtorek) będzie:
• Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
• Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
• Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
8-17 lipca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 8 do 17 lipca. Część ustna nie będzie przeprowadzona.
8-29 czerwca 2020
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
8-29 czerwca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 8 a 29 czerwca. Matury ustnej nie będzie.
2-8 kwietnia 2020
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015 od 2 do 8 kwietnia 2020r.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności