Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura - terminy

rok matury
4-22 maja 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 21 maja. Natomiast część ustna egzaminu maturalnego w terminie od 4 do 22 maja.
4-22 maja 2020
Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.
1-19 czerwca 2020
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca. Część ustna od 1 do 6 czerwca.
2020-07-03
3 lipca 2020 r. (piątek), to ważna data. Tego dnia wydarzą się:
• Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
• Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
• Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
24-25 sierpnia
Poprawka odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020.

źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - 12
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności