aplikacja Matura google play app store
8-29 czerwca 2020

Matura 2020 - harmonogram w terminie głównym (maj)

8-czerwca
rok matury: matura 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 8 a 29 czerwca. Matury ustnej nie będzie.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

pon.

język polski - pp

język polski - pr

9

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp
język łaciński i kultura antyczna - pr

10

środa

język angielski - pp

język angielski - pr
język angielski - dj

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 - sobota, niedziela

15

pon.

matematyka - pr

filozofia - pp
filozofia - pr

16

wtorek

biologia - pp
biologia - pr

WOS - pp
WOS - pr

17

środa

chemia - pp
chemia - pr

informatyka - pp
informatyka - pr

18

czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

19

piątek

geografia - pp
geografia - pr

historia sztuki - pp
historia sztuki - pr

20, 21 - sobota, niedziela

22

pon.

język włoski - pp
język łemkowski - pp
język łemkowski - pr

język włoski - pr
język włoski - dj

23

wtorek

język francuski - pp

język francuski - pr
język francuski - dj

24

środa

fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia - pp
historia - pr

25

czwartek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

26

piątek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

27, 28 - sobota, niedziela

29

pon.

języki mniejszości narodowych -
pp język kaszubski - pp
język kaszubski - pr

języki mniejszości narodowych - pr
wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

uwaga:
do 11 sierpnia 2020 r. nastąpi:
  1. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
  2. Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  3. Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachźródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności