aplikacja Matura google play app store
8 września

Matura 2020 - termin poprawkowy

rok matury: matura 2020

Poprawka odbędzie się 8 września 2020. Jest ona dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.

Uwaga:
do 30 września 2020 r.:
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności