aplikacja Matura google play app store
8-29 czerwca 2020

Matura - czas trwania egzaminów pisemnych

zegar
rok matury: matura 2020

Egzaminy trwają od godziny do trzech godzin w zależności od przedmiotu i poziomu.

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. 

Przedmioty

Arkusze

Czas  (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

WOS

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozsz.*

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


* Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2020 r. obowiązującej wyłącznie absolwentów techników z lat 2006–2015.

Przedmioty

Arkusze

Czas (min)

język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozsz.*

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podst.*

część I

75

część II

120

poziom rozsz.*

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

WOS

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym** - biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80


* Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności