dlamaturzysty.info

Matura - terminy

rok matury
1-15 czerwca 2022
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 1-15 czerwca.
23 sierpnia 2022
1. Część pisemna: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
Archiwum
Egzaminy trwają od 80 minut do 3,5 godziny w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa informatyka (część I - godzina, część II - 2,5 godziny), a najkrócej przedmioty w j. obcym (80 minut) oraz język obcy na poziomie podstawowym (2 godziny).
4-23 maja 2022
Na maturze w roku 2022 część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 23 maja.
Uwaga: nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego. W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Odbędzie się ona między 18 a 20 maja.

źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności