24-25 sierpnia

Matura 2020 - termin poprawkowy

24-sierpnia
rok matury: matura 2020

Poprawka odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2020.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 24–25 sierpnia 2020 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 14 sierpnia 2020 r.

Uwaga:
11 września 2020 r.:
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności