8-14 lipca 2020

Matura 2020 - termin dodatkowy

8-lipca
rok matury: matura 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 8 do 14 lipca. Część ustna nie będzie przeprowadzona.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część pisemna egzaminu maturalnego

Lipiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

8

środa

biologia - pp, pr
wos - pp, pr

geografia - pp, pr
informatyka - pp, pr

9

czwartek

język polski - pp

języki mniejszości narodowych - pp

matematyka - pp

10

piątek

język angielski - pp
język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

język angielski - pr
język angielski - dj
język francuski - pr
język francuski - dj
język hiszpański - pr
język hiszpański - dj
język niemiecki - pr
język niemiecki - dj
język rosyjski - pr
język rosyjski - dj
język włoski - pr
język włoski - dj

11, 12 - sobota, niedziela

13

pon.

język polski - pr

fizyka i astronomia - pp, pr

fizyka - pr

matematyka - pr
filozofia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr
historia sztuki - pp, pr
historia muzyki - pp, pr
wiedza o tańcu - pp, pr

14

wtorek

chemia - pp, pr
historia - pp, pr

języki mniejszości narodowych - pr
język kaszubski - pp, pr
język łemkowski - pp, pr
zadania w języku obcym*


* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020r.

uwaga:
Dnia 11 sierpnia 2020 r. nastąpi:
  1. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
  2. Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  3. Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności