Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

1-19 czerwca 2020

Matura 2020 - termin dodatkowy

1-czerwca
rok matury: matura 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 19 czerwca. Część ustna od 1 do 6 czerwca.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 6 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

2

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

3

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

4

czwartek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

5

piątek

biologia - pp, pr

informatyka - pp, pr

6, 7 - sobota, niedziela

8

poniedziałek

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

9

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

10

środa

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

11

czwartek

Boże Ciało

12

piątek

Dzień bez egzaminów.

13, 14 - sobota, niedziela

15

poniedziałek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

16

wtorek

fizyka i astronomia / fizyka - pp, pr

historia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

17

środa

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

18

czwartek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

19

piątek

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr

zadania w języku obcym *


* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2020 r.

uwaga:
Dnia 3 lipca 2020 r. nastąpi:
  1. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
  2. Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  3. Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach


źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Rektor WSAiB dr Tomasz Białas
miniatura
miniatura SGGW
Polityka Prywatności