Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

4-22 maja 2020

Matura 2020 - harmonogram w terminie głównym (maj)

4-maja
rok matury: matura 2020

Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 4 a 21 maja. Natomiast część ustna egzaminu maturalnego w terminie od 4 do 22 maja.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół


Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 4 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

języki obce nowożytne


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

pon.

język polski - pp

język polski - pr

5

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

7

czw.

matematyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

8

piątek

biologia - pp

biologia - pr

wiedza o społeczeństwie - pp

wiedza o społeczeństwie - pr

9, 10 - sobota, niedziela


11

pon.

chemia - pp

chemia - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

12

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

13

środa

geografia - pp

geografia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

14

czw.

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

15

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

16, 17 - sobota, niedziela


18

pon.

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia - pp

historia - pr

19

wtorek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

20

środa

język włoski - pp

język łemkowski - pp

język łemkowski - pr

język włoski - pr

język włoski - dj


21


czw.

języki mniejszości narodowych - pp

język kaszubski - pp

język kaszubski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)*

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)*


pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

uwaga:
Dnia 3 lipca 2020 r. nastąpi:
  1. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
  2. Przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  3. Wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachźródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
miniatura Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
miniatura
Polityka Prywatności