Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

20-21 sierpnia 2019

Matura 2019 - termin poprawkowy

08-20
rok matury: matura 2019

Przejdź do:
Matura 2020 - termin poprawkowy

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 20-21 sierpnia 2019 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSZUiE-220_1.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura
Polityka Prywatności