aplikacja Matura google play app store
20-21 sierpnia 2019

Matura 2019 - termin poprawkowy

08-20
rok matury: matura 2019

Przejdź do:
Matura 2020 - termin poprawkowy

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 20-21 sierpnia 2019 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności