aplikacja Matura google play app store
3-19 czerwca 2019

Matura 2019 - termin dodatkowy

3 czerwca
rok matury: matura 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się od 3 do 19 czerwca. Część ustna od 3 do 8 czerwca.

Przejdź do:
Matura 2020 - termin dodatkowy
Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 3 do 8 czerwca

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.


Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

3

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

4

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

5

środa

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski - dj

6

czwartek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

7

piątek

biologia - pp, pr

informatyka - pp, pr

8, 9 - sobota, niedziela

10

poniedziałek

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

11

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki - dj

12

środa

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski - dj

13

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski - dj

14

piątek

fizyka i astronomia /

fizyka - pp, pr

historia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

wiedza o tańcu - pp, pr

15, 16 - sobota, niedziela

17

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański - dj

18

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski - dj

19

środa

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr

język kaszubski - pp, pr

język łemkowski - pp, pr

zadania w języku obcym *Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2019 r.

*Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

4 lipca 2019 r.
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności