dlamaturzysty.info
6-25 maja 2019

Matura 2019 - harmonogram w terminie głównym (maj)

6 maja
rok matury: matura 2019

Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się między 6 a 23 maja. Natomiast część ustna egzaminu maturalnego w terminie od 6 do 25 maja.

Przejdź do:
Matura 2020 - harmonogram w terminie głównym (maj)

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym

dla absolwentów wszystkich typów szkół


Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja

(oprócz 12 i 19 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 6 do 25 maja

(oprócz 12 i 19 maja)


języki obce nowożytne


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

6

poniedziałek

język polski - pp

język polski - pr

7

wtorek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp
język łaciński i kultura antyczna - pr

8

środa

język angielski - pp

język angielski - pr
język angielski - dj

9

czwartek

matematyka - pr

filozofia - pp
filozofia - pr

10

piątek

biologia - pp
biologia - pr

wiedza o społeczeństwie - pp
wiedza o społeczeństwie - pr

11, 12

- sobota, niedziela


13

poniedziałek

chemia - pp
chemia - pr

informatyka - pp
informatyka - pr

14

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr
język niemiecki - dj

15

środa

geografia - pp
geografia - pr

historia sztuki - pp
historia sztuki - pr

16

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr
język rosyjski - dj

17

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr
język francuski - dj

18, 19

- sobota, niedziela


20

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia /
fizyka - pr

historia - pp
historia - pr

21

wtorek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr
język hiszpański - dj

22

środa

język włoski - pp
język łemkowski - pp
język łemkowski - pr

język włoski - pr
język włoski - dj23czwartek

języki mniejszości narodowych - pp
język kaszubski - pp
język kaszubski - pr

języki mniejszości narodowych - pr
wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr

23

czwartek

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

23

czwartek

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

23

czwartek

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

23

czwartek

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

23

czwartek

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


4 lipca 2019 r.
  • Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
  • Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
  • Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikachźródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności