aplikacja Matura google play app store
2024-09-10

Ogłoszenie wyników z matury poprawkowej

10 września
rok matury: matura 2024

Termin ogłaszania wyników z poprawkowej matury - 10 września 2024.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - do 10 września.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - 10 września.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności