Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura - terminy

rok matury
od 21 do 22 sierpnia 2018

Matura 2018 - termin poprawkowy

rok matury: matura 2018

Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 21-22 sierpnia 2018 r

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2018 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSZOP
miniatura
Polityka Prywatności