aplikacja Matura google play app store
od 21 do 22 sierpnia 2018

Matura 2018 - termin poprawkowy

rok matury: matura 2018

Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek), godz. 9:00

  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 21-22 sierpnia 2018 r

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2018 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2018 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności