dlamaturzysty.info
od 4 do 20 czerwca 2018

Matura 2018 - termin dodatkowy

rok matury: matura 2018

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 9

czerwca

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.


Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski - pp**

język polski - pr**

5

wtorek

matematyka - pp

matematyka - pr

6

środa

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj**

7

czwartek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

filozofia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr informatyka - pp, pr historia sztuki - pp, pr

8

piątek

biologia - pp, pr

historia - pp, pr

9, 10 - sobota, niedziela

11

poniedziałek

fizyka i astronomia / fizyka - pp, pr

geografia - pp, pr

12

wtorek

chemia - pp, pr

historia muzyki - pp, pr wiedza o tańcu - pp, pr

13

środa

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

14

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

15

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

16, 17 - sobota, niedziela

18

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

19

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

20

środa

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp, pr język łemkowski - pp, pr zadania w języku obcym ***


* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018 r.
** pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

3 lipca 2018 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2018 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

3 lipca 2018 r.
źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności