dlamaturzysty.info
od 4 do 25 maja 2018

Matura 2018 - harmonogram w terminie głównym (maj)

4 maja - początek
rok matury: matura 2018

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 9 do 25 maja, natomiast część pisemna w terminie od 4 do 23 maja 2018.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

język polski
języki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 7 do 25 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

języki obce nowożytneCzęść pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

piątek

język polski - pp*

język polski - pr *

5, 6 - sobota, niedziela

7

poniedziałek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr

8

wtorek

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj*

9

środa

matematyka - pr

filozofia - pp filozofia - pr

10

czwartek

biologia - pp biologia - pr

historia sztuki - pp historia sztuki - pr

11

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka - pp informatyka - pr

12, 13 - sobota, niedziela

14

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp fizyka i astronomia / fizyka - pr

geografia - pp geografia - pr

15

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

16

środa

chemia - pp chemia - pr

historia - pp historia - pr

17

czwartek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

18

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

19, 20 - sobota, niedziela

21

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

22

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

23 środa

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr historia muzyki - pp historia muzyki - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* PP - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności