Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

od 4 do 24 maja 2017

Matura 2017 - czas trwania egzaminów pisemnych

zegar
rok matury: matura 2017

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. - dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015-2017 oraz absolwentów techników z lat 2016-2017.

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki historia sztuki język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna język łemkowski wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym *** - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni
WSZUiE-220_1.jpg
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura ślubowanie w Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura
Polityka Prywatności