od 1 do 20 czerwca 2017

Matura 2017 - termin dodatkowy

1 czerwca
rok matury: matura 2017

Termin dodatkow ydla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 20

czerwca

język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 5 do 7

czerwca

język polski (wypowiedź - formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)


Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

czwartek

język polski - pp**

język polski - pr**

2

piątek

matematyka - pp

matematyka - pr

3, 4 - sobota, niedziela

5

poniedziałek

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj**

6

wtorek

historia - pp, pr

filozofia - pp, pr historia muzyki - pp, pr informatyka - pp, pr

7

środa

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

8

czwartek

biologia - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

9

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

10, 11 - sobota, niedziela

12

poniedziałek

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr wiedza o tańcu - pp, pr

13

wtorek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj fizyka i astronomia / fizyka - pp, pr

14

środa

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

15

czwartek

Boże Ciało

16

piątek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

17, 18 - sobota, niedziela

19

poniedziałek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

20

wtorek

języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp, pr język łemkowski - pp, pr zadania w języku obcym ***


* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2017 r.

** pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:

30 czerwca 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

30 czerwca 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:

30 czerwca 2017 r.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności