od 4 do 26 maja 2017

Matura 2017 - harmonogram w terminie głównym (maj)

4 maja - początek
rok matury: matura 2017

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 4 do 26 maja, natomiast część pisemna w terminie od 4 do 24 maja 2017.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 26 maja

język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 8 do 20 maja

(oprócz 14 maja)

język polski (wypowiedź - formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)


Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski - pp*

język polski - pr *

5

piątek

matematyka - pp

wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr

6, 7 - sobota, niedziela

8

poniedziałek

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj*

9

wtorek

matematyka - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp język łaciński i kultura antyczna - pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie - pp wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka - pp informatyka - pr

11

czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

12

piątek

biologia - pp biologia - pr

filozofia - pp filozofia - pr

13, 14 - sobota, niedziela

15

poniedziałek

historia - pp historia - pr

historia sztuki - pp historia sztuki - pr

16

wtorek

chemia - pp chemia - pr

geografia - pp geografia - pr

17

środa

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

18

czwartek

fizyka i astronomia - pp fizyka i astronomia / fizyka - pr

historia muzyki - pp historia muzyki - pr

19

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

20, 21 - sobota, niedziela

22

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

23

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj

24

środa

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp _ poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności