Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Matura - terminy

rok matury
od 23 do 26 sierpnia 2016

Matura 2016 - termin poprawkowy

rok matury: matura 2015

Matura dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.


1. Część pisemna - 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 24-26 sierpnia 2016 r.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2016 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2016 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2016 r.


źródło: CKE, MEN

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
miniatura
Polityka Prywatności