od 4 do 24 maja 2016

Matura 2016 - czas trwania egzaminów pisemnych

zegar
rok matury: matura 2015

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015–2016 oraz absolwentów techników z roku 2016.


Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki historia sztuki język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna język łemkowski wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym - biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)

80


Uwagi:

pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony.

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności