od 1 do 17 czerwca 2016

Matura 2016 - termin dodatkowy

1 czerwca
rok matury: matura 2016

Termin dodatkowy dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.
Część ustna i pisemna dodatkowego egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 1 do 17 czerwca 2016.

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 17

czerwca

język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

od 6 do 11

czerwca

język polski (wypowiedź - formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

środa

język polski - pp

język polski - pr

2

czwartek

język angielski - pp

język angielski - pr język angielski - dj

3

piątek

matematyka - pp

matematyka - pr

4, 5 - sobota, niedziela

6

poniedziałek

wiedza o społeczeństwie - pp, pr

historia sztuki - pp, pr

język łaciński i kultura antyczna - pp, pr

historia muzyki - pp, pr

7

wtorek

biologia - pp, pr

filozofia - pp, pr wiedza o tańcu - pp, pr

8

środa

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr język niemiecki - dj

9

czwartek

fizyka i astronomia / fizyka - pp, pr języki mniejszości narodowych - pp

języki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp, pr język łemkowski - pp, pr zadania w języku obcym *

10

piątek

chemia - pp, pr

geografia - pp, pr

11, 12 - sobota, niedziela

13

poniedziałek

historia - pp, pr

informatyka - pp, pr

14

wtorek

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr język rosyjski - dj

15

środa

język francuski - pp

język francuski - pr język francuski - dj

16

czwartek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr język hiszpański - dj

17

piątek

język włoski - pp

język włoski - pr język włoski - dj


pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2016 r.

* Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


źródło: CKE, MEN
Polityka Prywatności